MT a VT Zagreb, Chorvatsko 7.-12.3.08

  dorostenky / 57kg
  dorostenky / 70kg
  dorostenci / 50kg
  dorostenci / 55kg
  dorostenci / 60kg
  dorostenci / 81kg
  dorostenci / 90kg