Judo děti

V našem oddílu se dlouhodobě zabýváme jak přípravou vrcholových sportovců, tak ovšem i prací s těmi nejmenšími. Pomyslnou věkovou hranicí, kdy má smysl se zapojit do našich tréninků, je 5 let věku dítěte. Nejefektivněji se ovšem děti zapojují o rok později, kdy nastupují školní docházku. Velkou výhodou je, že se naši trenéři právě zapojují i jako pedagogičtí pracovníci do školní výuky na I. a II. stupni (ZŠ Ladova). Děti se tak se svým trenérem mohou setkat při výuce TV, sportovním kroužku (horolezecká stěna) nebo kurzech. Výhodou je jistě i provázanost se školní družinou. Trenér si děti z družiny vyzvedne a rodiče si je vyzvedávají až po odpoledním tréninku. Zajištěn je tak pedagogický dohled až např. do 16:30, kdy tréninky většinou končí.

Při práci s nejmladšími věkovými kategoriemi dbáme zejména na:

 • vlídný přístup k dětem
 • všeobecný rozvoj všech motorických složek
 • většina práce se odehrává formou her a soutěží
 • komunikaci s rodiči (společné tréninky, kdy i rodiče mají možnost si se svými ratolestmi vyzkoušet několik aktivit a základních technik)

Hlavní cíle při naší práci s dětmi jsou:

 • vytvoření kladného postoje k tréninkům juda (chceme, aby děti na judo chodily rády a u juda vydržely až do dorosteneckých či starších kategoriích)
 • vytvoření kladné vazby mezi dítětem a trenérem
 • vytvoření vhodného klimatu v rámci tréninkové skupiny (vztahy mezi dětmi, vyrovnání se s prohrou / neúspěchem, úcta k soupeři / rozhodčímu apod.)
 • všeobecný pohybový rozvoj, formou vždy úměrnou k věku dítěte
 • důraz je dán na koordinaci, pohyblivost, rovnováhu a zpevňování svalstva

Činnosti jsou zaměřeny zejména na:

 • soutěživé závody (běh, skok, plazení, šplhání apod.)
 • soutěživé úpoly (přetahy, přetlaky, úpolové hry apod.)
 • průpravná gymnastika
 • základní techniky juda v postoji, nebo na zemi (jen několik základních technik, které je dítě schopné vstřebat)

Tréninky nově příchozích dětí probíhají 2x v týdnu.