Historie oddílu

   Náš klub SPORTJUDO Litoměřice funguje již od roku 1989. V oddíle je momentálně registrováno 120 členů, kteří se snaží pod vedením našich trenérů zdokonalit v tomto sportovním odvětví. Klub je členěn dle věkových kategorií a na ženy a muže.

   Pravidelně se zúčastňujeme také mezinárodních turnajů, kde jsme již sklidili nemalé úspěchy a z našeho oddílu již vzešlo několik úspěšných reprezentantů České republiky.
Snažíme se klub neustále rozvíjet jednak technickým zázemím, a také soustavnou prací s mladými a novými členy našeho klubu.

   V Litoměřicích má JUDO dlohodobou tradici. Jsou zde vytvořeny dobré podmínky pro kvalitní trénink a přípravu sportovců na tento sport. Cvičíme v prostorné tělocvičně, která je umístěná na ZŠ Ladova v městské části Pokratice. Pod vedením trenérů se členové našeho klubu učí novým technikám a zdokonalují v tom, co se již naučili.

KONTAKTY:
  • E-mail/Web:
mail@sportjudo.cz www.sportjudo.cz
  • tel:
605 150 595 (hl. trenér: Mgr. Václav Červín)
  • adresa:
SJ Litoměřice, ZŠ Ladova, 412 01 Litoměřice